Ponedjeljak – Petak 08:00 – 17:00

TCD (Transkranijalni dopler)

Šta je (TCD) transkranijalni dopler i kako radi?

Transkranijalni dopler (TCD) je dijagnostička tehnika koja se koristi za proučavanje protoka krvi u moždanim krvnim žilama. TCD koristi ultrazvuk visoke frekvencije kako bi se mjerili brzina i intenzitet protoka krvi kroz krvne žile u mozgu, može se koristiti za dijagnosticiranje i praćenje brojnih stanja, uključujući moždani udar, vaskularne poremećaje, ishemiju, aneurizme, arteriovenske malformacije, bolesti krvnih žila i demenciju.

Brojne fiziološke varijable mogu utjecati na brzinu protoka krvi mjerenu transkranijalnim doplerom. Neke od tih varijabli su dob, spol, hematokrit, viskozitet, ugljendioksid, temperatura, krvni pritisak i mentalna ili motorička aktivnost. Stoga je važno zapamtiti da tokom TCD studije sve izmjerene razlike u brzini krvotoka treba tumačiti u kontekstu ovih varijabli. Sve studije treba provoditi s pacijentima u mirovanju – bez govora ili pomicanja udova.

Kako se izvodi (TCD) transkranijalni dopler?

Postupak TCD-a se obično izvodi s pacijentom koji sjedi ili leži, a senzor se postavlja na različite dijelove tjemena kako bi se snimile željene žile u mozgu. Nakon toga, senzor emitira zvučne signale i snima povratne signale od krvnih žila. TCD ne zahtijeva invazivne postupke i uglavnom je siguran za pacijente svih dobnih skupina, može biti koristan u ranoj detekciji neuroloških bolesti i stanja te u pružanju potrebnih informacija za određivanje tretmana i praćenje napretka bolesti.

Nije potrebna nikakva posebna priprema za transkranijalni dopler ultrazvuk.

Male količine gela koji je rastvorljiv u vodi nanose se na kožu preko područja koje treba pregledati. Gel se obično nanosi na zadnji dio vrata, iznad jagodične kosti, ispred uha ili preko kapka. To su mjesta krvnih sudova koja opskrbljuju mozak. Uređaj koji izgleda kao mikrofon, a koji se zove sonda drži se na mjestu područja ispitvanja. Ta sonda potom šalje visokofrekventne zvučne valove kroz mozak i bilježi povratne informacije o protoku krvi. Ultrazvučni signali se pretvaraju u grafikone ili slike u boji, koje se prikazuju na ekranu. Tokom testa praktično nema nelagodnosti. Možda ćete osjetiti manji pritisak dok se sonda pritiska na vašu kožu.Ultrazvuk, uglavnom, traje oko 30 do 60 minuta.

Trenutno su dostupne dvije vrste TCD opreme: uređaji bez dupleksa (bez slike) i uređaji za dupleks (snimanje slika). Kod nedupleksnih uređaja, arterije se identifikuju „naslijepo“ na osnovu zvučnog doplerovog pomaka i spektralnog prikaza. Transkranijalni dupleks u boji (TCCD) kombinuje dopler ultrazvuk pulsnog talasa sa prikazom poprečnog presjeka područja insonacije, što omogućava identifikaciju arterija u odnosu na različite anatomske lokacije.

Dva glavna ograničenja TCD-a ometaju njegovu širu upotrebu. Veoma zavisi od stručnosti zdravstvenog radnika koji ga koristi, a ručna tehnika zahtijeva detaljno trodimenzionalno poznavanje cerebrovaskularne anatomije i njenih varijacija.

Povezane usluge iz iste oblasti