Ponedjeljak – Petak 08:00 – 17:00

Individualno psihološko savjetovanje

Individualno psihološko savjetovanje

Psihološko savjetovanje je profesionalna usluga koja se fokusira na pružanje emocionalne i psihološke podrške klijentima kako bi se nosili sa različitim životnim izazovima, poboljšali svoje mentalno zdravlje i unaprijedili kvalitet života. Cilj savjetovanja je pomoći klijentima da razumiju i riješe svoje probleme, razviju efikasne strategije suočavanja, i unaprijede svoje emocionalne i interpersonalne vještine.

Trajanje: 45 minuta.

Komponente psihološkog savjetovanja:

 1. Procjena problema: Prvi korak u savjetovanju uključuje temeljitu procjenu trenutnihproblema i poteškoća koje klijent doživljava. To može uključivati razgovore, upitnike idruge metode procjene kako bi se dobio cjelovit uvid u klijentovu situaciju.
 2. Postavljanje ciljeva: Nakon procjene, klijent i savjetnik zajedno postavljaju ciljeve zaterapijski proces. Ciljevi mogu uključivati specifične promjene u ponašanju, poboljšanjeemocionalne regulacije, razvijanje novih vještina ili rješavanje određenih problema.
 3. Razvijanje strategija: Savjetnik pomaže klijentu da razvije strategije za suočavanje sproblemima.
 4. Implementacija i podrška: Tokom savjetovanja, klijent uz podršku savjetnika primjenjujenaučene strategije i tehnike u svakodnevnom životu. Savjetnik pruža kontinuiranupodršku, ohrabrenje i savjete kako bi se postigli postavljeni ciljevi.
 5. Praćenje napretka: Redovito praćenje napretka omogućava procjenu učinkovitostiterapije i prilagodbu pristupa prema potrebi. Follow-up sesije su ključne za dugoročno održavanje postignutih promjena i sprječavanje recidiva.

Ciljevi psihološkog savjetovanja:

 • Poboljšanje emocionalne dobrobiti
 • Razvijanje zdravih mehanizama suočavanja sa stresom
 • Unapređenje međuljudskih odnosa
 • Povećanje samopouzdanja i samopoštovanja
 • Rješavanje specifičnih problema kao što su anksioznost, depresija, trauma, i drugi emocionalni ili psihološki problemi

Koristi od psihološkog savjetovanja:

 • Povećana samosvijest i samorazumijevanje
 • Poboljšane vještine upravljanja stresom
 • Bolje donošenje odluka i rješavanje problema Unapređenje kvaliteta života i opće životne zadovoljstvo
M.Clin.Psy Ilda Bukva

Povezane usluge iz iste oblasti