Ponedjeljak – Petak 08:00 – 17:00

Poliklinika Atrijum Galerija - 9

Ultrazvuk jetre sa elastografijom

Elastografija jetre je neinvazivna dijagnostička metoda koja koristi ultrazvuk za procjenu elastičnosti i krutosti jetrenog tkiva. Ovaj postupak omogućava ljekarima da detektuju fibrozu jetre, što je proces ožiljavanja koji može nastati usljed različitih bolesti jetre, kao što su hepatitis, masna jetra i ciroza.

Kako se izvodi elastografija jetre?

Postupak elastografije jetre izvodi se uz pomoć specijalnog uređaja koji kombinuje konvencionalni ultrazvuk sa tehnologijom koja mjeri brzinu prolaska mehaničkih talasa kroz jetru. Pacijent leži na leđima, a ljekar postavlja ultrazvučnu sondu na desni dio stomaka, gdje se nalazi jetra. Talasi koje sonda emituje putuju kroz jetru i mjere se njihova brzina i odbijanje, što daje informacije o elastičnosti tkiva.

Koliko traje postupak?

Elastografija jetre je brz i jednostavan postupak koji obično traje između 10 i 20 minuta. Sam pregled je bezbolan i ne zahtijeva anesteziju ili sedaciju. Pacijenti mogu nastaviti sa svojim dnevnim aktivnostima odmah nakon pregleda.

Kada uraditi elastografiju jetre?

Elastografija jetre se preporučuje u sljedećim situacijama:

  • Procjena fibroze kod pacijenata sa hroničnim hepatitisom B ili C.
  • Kontrola stanja kod pacijenata sa masnom jetrom (nealkoholni steatohepatitis).
  • Praćenje progresije bolesti kod pacijenata sa cirozom.
  • Procjena oštećenja jetre kod pacijenata sa alkoholnom bolešću jetre.
  • Kod sumnje na druge bolesti jetre koje mogu izazvati fibrozu.

Zbog čega je elastografija jetre korisna?

Elastografija jetre nudi brojne prednosti u odnosu na tradicionalne metode procjene fibroze, kao što su biopsija:

  • Neinvazivna je: Nema potrebe za ubodom igle i uzimanjem uzorka tkiva.
  • Bezbolna je: Nema neprijatnosti za pacijenta.
  • Brza je: Postupak traje kratko i daje rezultate u realnom vremenu.
  • Bezbijedna je: Nema rizika od komplikacija koje su povezane sa biopsijom.

Elastografija jetre postaje sve značajnija u gastroenterologiji i hepatologiji, pružajući dragocjene informacije koje pomažu u donošenju odluka o liječenju i praćenju pacijenata sa bolestima jetre.

Recepcija

Povezane usluge iz iste oblasti