Ponedjeljak – Petak 08:00 – 17:00

Poliklinika Atrijum Kardiologija

Kardiološki paket

Pregled ljekara interne medicine / subspecijaliste kardiologije + EKG + Spirometrija + MSCT Koronarografija + UZ srca + Holter EKG-a + Laboratorija ( KKS, SE, CRP, Urea, Kreatinin, Lipidogram, Glukoza, Minerali, AST, ALT, GGT, Bilirubin, Amilaze, TSH, FT4, Fe, CK, Acidum uricum, LDH, ALP, Proteinogram, Procjena funkcije bubrega – eGFR, AIP – aterogeni index plazme, Troponin kvantitativno, D – dimer, Fibrinogen, Urin)

Povezane usluge iz iste oblasti