Ponedjeljak – Petak 08:00 – 17:00

Poliklinika Atrijum Kardiologija

Kardiovaskularni paket

Pregled ljekara interne medicine / subspecijaliste kardiologije + EKG+ CD krvnih sudova vrata + CD abdominalne aorte + MSCT Koronarografija + Holter EKG-a + Laboratorija ( KKS, SE, CRP, Urea, Kreatinin, Lipidogram, Glukoza, Minerali, AST, ALT, GGT, Bilirubin, Amilaze, TSH, FT4, Fe, CK, Acidum uricum, LDH, ALP, Proteinogram, Procjena funkcije bubrega – eGFR, AIP – aterogeni index plazme, Troponin kvantitativno, D – dimer, C3, C4 komplement, Fibrinogen, APTT, INR, PV, Urin)

Povezane usluge iz iste oblasti