Ponedjeljak – Petak 08:00 – 17:00

Poliklinika Atrijum Sistematski pregledi

Sistematski pregled 2

Pregled ljekara interne medicine / opće medicine + EKG + UZ abdomena + Laboratorija ( KKS, SE, CRP, Urea, Kreatinin, Holesterol, Trigliceridi, Glukoza, Minerali, AST, ALT, GGT, Bilirubin, Amilaze, Fe, CK, Acidum uricum, LDH, ALP, Proteinogram, Procjena funkcije bubrega – eGFR, Urin)

Povezane usluge iz iste oblasti