Ponedjeljak – Petak 08:00 – 17:00

Medicinska udruženja savjetuju uzimanje vitamina D za vrijeme COVID-19

Medicinska udruženja savjetuju uzimanje vitamina D za vrijeme COVID-19

Svaka osoba u vrijeme pandemije virusa korona obavezno treba da pije dnevne preporučene doze vitamina D.

Šest medicinskih udruženja iz čitavog svijeta ističu važnost redovnog konzumiranja vitamina D, pogotovo imajući u vidu uticaj pandemije COVID-19 na vrijeme koje provodimo napolju.

Saopštenje „Zajedničko uputstvo o vitamnu D u vremenu COVID-19“, među ostalima, podržavaju Američko drušvo za istraživanje kostiju i minerala (American Society for Bone and Mineral Research – ASBMR) i Društvo endokrinologa i Američko udruženje kliničkih endokrinologa (American Association of Clinical Endocrinologists – AACE).

Glavna preporuka uputstva je da se koža svekodnevno direktno izlaže sunčevoj svijetlosti 15-30 minuta, ali uz zaštitu od opekotina.  

U saopštenju se ističe da je „vitamin D veoma bezbijedan kada se uzima u razumnim dozama i da je važan za zdravlje mišića i kostiju. Pretpostavlja se da će nivo vitamina u krvi padati proporcionalno smanjenju vremena koje provodimo napolju na suncu tokom pandemije.“

400 do 1000 IU vitamina D dnevno

Dodaje se da je „za većinu starijih i mlađih odraslih osoba bezbijedno da uzimaju 400-1000 IU dnevno kako bi održali nivo vitamina u okviru normalnih vrijednosti (savjet Američkog instituta za medicinske preporuke).“

U saopštenju se dodaje da naučni dokazi jasno potvrđuju da vitamin D, u kombinaciji sa kalcijumom, ima važnu ulogu u građenju jakog skeleta i spriječavanju gubitka koštane mase.

Druga udruženja koja podržavaju ovo saopštenja su Evropsko društvo za kalcifikovana tkiva (European Calcified Tissue Society – ECTS), Nacionalna fondacija za osteoporozu (National Osteoporosis Foundation – NOF) i Međunarodna fondacija za osteoporozu (International Osteoporosis Foundation – IOF).

Uloga vitamina D za vrijeme COVID-19 ?

Dosadašnja istraživanja sugerišu da bi vitamin D mogao da ima ulogu u pojačanoj reakciji imunološkog sistema na virus korona. S obzirom na to da je dokazano da aktiviran oblik vitamina D [1,25(OH)2D] ima ulogu u imunološkim reakcijama, opravdana su dalja istraživanja u vezi sa uzimanjem vitamina D kao suplementa tokom COVID-19 bolesti.

Kliničke studije zasnovane na posmatranju ukazuju na povezanost između niskih koncentracija vitamina D i veće učestalosti infekcije COVID-19 iako još uvek nema čvrstih naučnih dokaza o uticaju vitamina D na ovu bolest.

Izvor: Medscape

Piše: