Ponedjeljak – Petak 08:00 – 17:00

Post-Covid paketi

Post-Covid paketi

Post- Covid –  Paket 1

Cijena paketa – 220,00 KM

 • Pregled spec. Pulmologa
 • RTG pluća sa nalazom spec. Pulmologa
 • Spirometrija
 • Serološki test na Covid
 • Laboratorijske pretrage- SE, KKS, Fe, CRP, AST, ALT, GGT, Urea, Kreatinin, Minerali
 •  

Post- Covid paket 2 

Cijena paketa – 360,00 KM

 • Pregled spec. Interniste
 • Pregled spec. Pulmologa
 • Bazični ultrazvuk srca
 • EKG
 • RTG pluća sa nalazom spec. Pulmologa
 • Spirometrija
 • Laboratorijske pretrage – SE, KKS, Fe, CRP, AST, ALT, GGT, Urea, Kreatinin, Minerali, Feritin, Fibrinogen, CK, LDH

Post- Covid paket 3

Cijena paketa – 360,00 KM 

 • Pregled spec. Interniste
 • Pregled spec. pulmologa
 • Color doppler donjih ekstremiteta
 • EKG
 • RTG pluća sa nalazom spec. Pulmologa
 • Spirometrija
 • Laboratorijske pretrage – SE, KKS, Fe, CRP, AST, ALT, GGT, Urea, Kreatinin, Feritin, CK, LDH, D-dimer

Post- Covid paket 4

Cijena paketa – 400 ,00 KM

 • Pregled spec. Interniste
 • Pregled spec. pulmologa
 • Ekspertni ultrazvuk srca
 • EKG
 • RTG pluća sa nalazom spec. Pulmologa
 • Spirometrija
 • Laboratorijske pretrage – SE, KKS, Fe, CRP, AST, ALT, GGT, Urea, Kreatinin, Feritin, CK, LDH, Minerali, Fibrinogen

Post-Covid paket 5

Cijena paketa – 500,00 KM. 

 • Pregled spec. Interniste
 • Pregled spec. pulmologa
 • Ekspertni ultrazvuk srca
 • Holter EKG ili krvnog pritiska
 • EKG
 • RTG pluća sa nalazom spec. Pulmologa
 • Spirometrija
 • Laboratorijske pretrage – SE, KKS, Fe, CRP, AST, ALT, GGT, Urea, Kreatinin, Feritin, CK, LDH, Minerali, Fibrinogen, D-dimer

Svoj termin možete zakazati pozivom na broj 033 467 444

Piše: